செய்திகள்

இணைப்புக்கள்

ஏனைய செய்திகள்

ARTICLES

நீண்ட காலமாக குளோபல் தமிழ்ச் செய்திகளின் பத்தி எழுதாளராக விளங்கிய நண்பி சாந்திக்கு இதயபூர்வமான அஞ்சலிகள்...
நியூசிலாந்து:-
சிங்களவரின் சுதந்திரம் பாதுகாக்கப்பட வேண்டுமாயின் தமிழர், முஸ்லிம்களின் சுதந்திரம் உறுதி செய்யப்பட வேண்டியது - இன்றியமையாததாகும்:-
நடராஜா குருபரன்...
"விருப்பு வாக்கை மாற்றியமைத்து மக்கள் பிரிதிநிதி யார் எனத் தீர்மானிக்கும் நிலையை அரச உயர்மட்டம் அழுத்தம் கொடுக்குமாயின் இந்த பிரதான வாக்கெண்ணும் அலுவலர்கள் மூலமாக முடிவுகள் மாற்றியமைக்கப்படும்."
3 நாட்களுக்கு முன் எனது எதிர்வு கூறல்... நடராஜா குருபரன்:-
குளோபல் தமிழ்ச் செய்திகளிற்காக - ராஜன். ஸ்கந்தவேள்:-

உங்கள் அபிப்பிராயங்கள்

முக்கிய செய்திகள்

நாட்டிற்கு எதிராக செயற்பட்டவர்கள் - சர்வதேச விசாரணையை ஆதரித்தவர்கள்- TNA பிராந்திய கட்சி..

2 செப். 15 12:23 (GMT)
எதிர்கட்சியாக முடியாது - உதய கம்மன்பில - குளோபல் தமிழ்ச் செய்தியாளர் கொழும்பு:-
(0) அபிப்பிராயங்கள்

வெள்ளிக்கிழமை அமைச்சர்கள் பதவிப் பிரமாணம் செய்து கொள்ளவுள்ளனர்

2 செப். 15 02:04 (GMT)
குளோபல் தமிழ்ச் செய்தியாளர் கொழும்பு
(0) அபிப்பிராயங்கள்

ஐ.நா மனித உரிமைப் பேரவையுடன் இலங்கை இணைந்து செயற்பட வேண்டும் - கனடா:-

2 செப். 15 01:58 (GMT)
குளோபல் தமிழ்ச் செய்தியாளர் கொழும்பு:-
(0) அபிப்பிராயங்கள்

ஜனாதிபதி தேர்தலிற்கு பின்னர் இலங்கை இந்தியாவிற்கு இடையிலான உறவுகள் மேலும் வளர்ச்சியடையவுள்ளது:-

2 செப். 15 01:52 (GMT)
இந்தியாவின் தேசிய பாதுகாப்பிற்கான பிரதி ஆலோசகர் அரவிந் குப்தா - குளோபல் தமிழ்ச் செய்தியாளர் கொழும்பு:-
(0) அபிப்பிராயங்கள்

பிரதமர் ரணில் இந்தியாவிற்கு செல்லவுள்ளார்

2 செப். 15 01:48 (GMT)
குளோபல் தமிழ்ச் செய்தியாளர் கொழும்பு
(0) அபிப்பிராயங்கள்
(0) அபிப்பிராயங்கள்
1 செப். 15 15:32 (GMT)
குளோபல் தமிழ்ச் செய்தியாளர் கொழும்பு:-
(0) அபிப்பிராயங்கள்
1 செப். 15 14:31 (GMT)
குளோபல் தமிழ்ச் செ;யதியாளர் கொழும்பு:-
(0) அபிப்பிராயங்கள்
1 செப். 15 12:12 (GMT)
1 செப். 15 15:15 (GMT)
(0) அபிப்பிராயங்கள்
1 செப். 15 13:12 (GMT)
(0) அபிப்பிராயங்கள்
1 செப். 15 11:35 (GMT)
(0) அபிப்பிராயங்கள்
 
 

Listen Live GTBC.FM

To Listen increase the Volume form Player

Advertisements


 

 

 

 

 

Poorani - the music sotre

நன்கொடை

 

 

Video News

நீண்ட காலமாக குளோபல் தமிழ்ச் செய்திகளின் பத்தி எழுதாளராக விளங்கிய நண்பி சாந்திக்கு இதயபூர்வமான அஞ்சலிகள்...
TNA நாங்கள் அமைச்சராக வரப்போகிறோம் என்று சொல்லுகிற கட்சி அல்ல.... பதவிக்காக பல்லு இழிக்கிற கட்சி அல்ல - பசீர் சேகுதாவுத்......