செய்திகள்

இணைப்புக்கள்

ஏனைய செய்திகள்

OBITUARIES

ARTICLES

குளோபல் தமிழ் செய்திகளுக்காக தீபச்செல்வன்
குளோபல் தமிழ் செய்திகளுக்காக தீபச்செல்வன்:-
கிருஸ்ணன் பிரான்சிஸ் – தமிழில் குளோபல் தமிழ் செய்திகள்:-
ராஜீவ் சர்மா- தமிழில் ரஜீபன் -
நடராஜா குருபரன்:-
தமிழில் குளோபல் தமிழ்ச் செய்திகள்:-
தமிழில் குளோபல் தமிழ்ச் செய்திகள்:-
M. K. NARAYANAN: தமிழில் குளோபல் தமிழ்ச் செய்திகள்:-
ரிறீவர் கிராண்ட் - தமிழில் குளோபல் தமிழ் செய்திகள்:-
தமிழில் குளோபல் தமிழ்ச் செய்திகள்:-
நடராஜா குருபரன்..
எம்.பௌசர்:-
எக்கனமிக்ஸ் டைம் - தமிழில் குளோபல் தமிழ் செய்தியாளர்:-
குளோபல் தமிழ் செய்திகளுக்காக தீபச்செல்வன்:-
10 ஆண்டுகளில் 10அலுவலர் நியமிப்பு - குளோபல் தமிழ்ச் செய்திகளுக்காக வன்னியில் இருந்து விவசாயி:-
(Pocket money Politics)
"மலலாவைத் தெரிந்து கொண்ட உலகின் கண்களுக்கு உன்னைத் தெரிந்து கொள்ள முடியாது போய்விட்டது"

உங்கள் அபிப்பிராயங்கள்

முக்கிய செய்திகள்

ஐ.நா விசாரணைக்குழுவிற்கு மேலதிக நிதி ஒதுக்கப்பட மாட்டாது

28 மார். 15 01:59 (GMT)
குளோபல் தமிழ்ச் செய்தியாளர் கொழும்பு
(0) அபிப்பிராயங்கள்
(0) அபிப்பிராயங்கள்

பாராளுமன்றை கலைக்குமாறு மஹிந்த ஆதரவாளர்கள் கோரிக்கை

28 மார். 15 01:54 (GMT)
குளோபல் தமிழ்ச் செய்தியாளர் கொழும்பு
(0) அபிப்பிராயங்கள்

லசந்த கொலையுடன் கோதபாயவிற்கு தொடர்பு – மேர்வின் சில்வா

27 மார். 15 12:20 (GMT)
குளோபல் தமிழ்ச் செய்தியாளா் கொழு்மபு
(0) அபிப்பிராயங்கள்

லஞ்ச ஊழல் மோசடி தவிர்ப்பு ஆணைக்குழு கெஹலியவிடம் விசாரணை

27 மார். 15 12:05 (GMT)
குளோபல் தமிழ்ச்செய்தியாளர் கொழும்பு
(0) அபிப்பிராயங்கள்

இலங்கையில் இரகசிய முகாம் இல்லை - ரணில் விக்கிரமசிங்க யாழ்ப்பாணத்தில் :

27 மார். 15 06:51 (GMT)
குளோபல் தமிழ்ச்செய்தியாளர் யாழ்ப்பாணம்
(0) அபிப்பிராயங்கள்
(0) அபிப்பிராயங்கள்
27 மார். 15 05:06 (GMT)
மாணவர்களின் குடிநீரில் நஞ்சுகலந்த கொடிய செயலுக்கு பொறுப் பானவர்களை தவிர்த்து இன்னொருவர் மீது பழிசுமத்தும் பிண்ணனி என்ன?....
(0) அபிப்பிராயங்கள்
27 மார். 15 03:18 (GMT)
குளோபல் தமிழ்ச் செய்தியாளர் கொழும்பு
(0) அபிப்பிராயங்கள்
27 மார். 15 01:56 (GMT)
குளோபல் தமிழ்ச் செய்தியாளர் கொழும்பு
(0) அபிப்பிராயங்கள்
27 மார். 15 01:54 (GMT)
(0) அபிப்பிராயங்கள்
27 மார். 15 01:52 (GMT)
குளோபல் தமிழ்ச் செய்தியாளர் கொழும்பு
(0) அபிப்பிராயங்கள்
27 மார். 15 04:57 (GMT)
குளோபல் தமிழ்ச் செய்தியாளர் யாழ்ப்பாணம்
(0) அபிப்பிராயங்கள்
27 மார். 15 01:57 (GMT)
குளோபல் தமிழ்ச் செய்தியாளர் கொழும்பு
(0) அபிப்பிராயங்கள்
27 மார். 15 01:55 (GMT)
குளோபல் தமிழ்ச் செய்தியாளர் கொழும்பு
(0) அபிப்பிராயங்கள்
27 மார். 15 01:53 (GMT)
இன்று உலக நாடக தினம்....
(0) அபிப்பிராயங்கள்
27 மார். 15 01:50 (GMT)
(0) அபிப்பிராயங்கள்
 
 

Listen Live GTBC.FM

To Listen increase the Volume form Player

Advertisements

 

 

 

Poorani - the music sotre

நன்கொடை

அறிவித்தல்கள்..

 

Announcement..

20 மார். 15 21:00 (GMT)
இசை நடன நிகழ்ச்சியும், முதன்முறையாக அனைத்து வகை இசை வாத்தியக் கருவிகள் – இசை நூல்கள் – பரத நாட்டிய உடைகள், இசைத்தட்டுகளின் கண்காட்சியும் மலிவு விற்பனையும் – அனுமதி இலவசம்: மார்ச் 21 ஆம் திகதி:
25 செப். 14 10:00 (GMT)
அதி அற்புதமான இசைக் கருவிகள் உற்பத்தியாளர்களிடம் இருந்து:-

 

 

Cartoons

Video News

இசை நடன நிகழ்ச்சியும், முதன்முறையாக அனைத்து வகை இசை வாத்தியக் கருவிகள் – இசை நூல்கள் – பரத நாட்டிய உடைகள், இசைத்தட்டுகளின் கண்காட்சியும் மலிவு விற்பனையும் – அனுமதி இலவசம்: மார்ச் 21 ஆம் திகதி:
இனப்படு கொலைக்கு மைத்திரியும் ஆதரவா? - கெலும் மக்ரே (வீடியோ இணைப்பு)
குளோபல் தமிழ்ச் செய்திகளின் விசேட செய்தியாளர்:- இணைப்பு 3-
குளோபல் தமிழ்ச் செய்தியாளர் - மன்னார்:-.