செய்திகள்

இணைப்புக்கள்

ஏனைய செய்திகள்

OBITUARIES

ARTICLES

தமிழ் இனப் பண்பாட்டழிப்பை மேற்கொள்வதை வெளிப்படையாக ஒப்புக்கொள்ளும் அரசு!
நடராஜா குருபரன்:-
குளோபல் தமிழ் செய்திகளுக்காக பார்த்தீபன்:-
குளோபல் தமிழ் செய்திகளுக்காக பார்த்தீபன்:-
குளோபல் தமிழ் செய்திகளுக்காக பார்த்தீபன்:-
குளோபல் தமிழ்ச் செய்திகளுக்காக தீபச்செல்வன்:-
குளோபல் தமிழ் செய்திகளுக்காக தீபச்செல்வன்:-
தமிழில் குளோபல் தமிழ்ச் செய்திகள்:-
குளோபல் தமிழ் செய்திகளுக்காக தீபச்செல்வன்:-

 

GTBC.FM

முக்கிய செய்திகள்

தாஜூடீன் கொலை குறித்த தொலைபேசி அழைப்பு விபரங்கள் அழிக்கப்பட்டுள்ளன:

25 ஆக. 16 01:52 (GMT)
குளோபல் தமிழ்ச் செய்தியாளர் கொழும்பு:-
(0) அபிப்பிராயங்கள்
(0) அபிப்பிராயங்கள்

வடக்கில் நூதன முறையில் மோசடி. இளைஞர், யுவதிகள் அவதானம்:

24 ஆக. 16 08:20 (GMT)
குளோபல் தமிழ்ச் செய்தியாளர் யாழ்ப்பாணம்:-
(0) அபிப்பிராயங்கள்
(0) அபிப்பிராயங்கள்

அரசாங்கத் தகவல்களை வழங்க மத்திய நிலையமொன்று உருவாக்கப்பட உள்ளது:-

24 ஆக. 16 05:46 (GMT)
குளோபல் தமிழ்ச் செய்தியாளர் கொழும்பு:-
(0) அபிப்பிராயங்கள்

சுதந்திரக் கட்சியின் கலவான தொகுதி அமைப்பாளர் பதவி விலகினார்

24 ஆக. 16 04:21 (GMT)
குளோபல் தமிழ்ச் செய்தியாளர் கொழும்பு
(0) அபிப்பிராயங்கள்
24 ஆக. 16 02:40 (GMT)
குளோபல் தமிழ்ச் செய்தியாளர் கொழும்பு:-
(0) அபிப்பிராயங்கள்
24 ஆக. 16 01:50 (GMT)
குளோபல் தமிழ்ச் செய்தியாளர் கொழும்பு:-
(0) அபிப்பிராயங்கள்
24 ஆக. 16 01:46 (GMT)
குளோபல் தமிழ்ச் செய்தியாளர் கொழும்பு:
(0) அபிப்பிராயங்கள்
24 ஆக. 16 01:52 (GMT)
(0) அபிப்பிராயங்கள்
24 ஆக. 16 01:48 (GMT)
குளோபல் தமிழ்ச் செய்தியாளர் கொழும்பு:-
(0) அபிப்பிராயங்கள்
24 ஆக. 16 01:44 (GMT)
(0) அபிப்பிராயங்கள்
 
 

 

 


  


 

 

Advertisements

 

 

 

 

 

Poorani - the music sotre

நன்கொடை

Announcement..

26 ஜூலை 16 13:17 (GMT)
நிலைமாற்றுக்கால நீதி செயன்முறையினை, இலங்கையில் பாதிப்பிற்கு உட்படுத்தப்பட்டவர்கள் உரித்தாக்கிக் கொள்வதனை உறுதிசெய்தல்:
9 ஆக. 15 11:57 (GMT)
25 செப். 14 10:00 (GMT)
அதி அற்புதமான இசைக் கருவிகள் உற்பத்தியாளர்களிடம் இருந்து:-

 

 

Video News

2011 யூலை 31 ஆம் திகதி நா. முத்துக்குமாருடன் நடராஜா குருபரன்:-
"நாட்டின் நலன்களை மனதில் கொண்டே முடிவு எடுத்தேன்,முழுப் பொறுப்பை ஏற்கிறேன்" - பிளேர்:-.