செய்திகள்

இணைப்புக்கள்

ஏனைய செய்திகள்

ARTICLES

எழுப்பப்படும் கேள்விகளுக்கு குடும்ப சுகாதார நிலையம் மகப்பேற்று வைத்தியர்கள் மற்றும் தாய்மை நல வைத்தியக்குழுமம் பதிலளிக்குமா?
"உங்களை காயப்படுத்துவதற்கான கேள்விகளோ, சந்தேகங்களோ அல்ல... நிலவுகின்ற சூழலை புடம் போடுவதற்கான வழிமுறையே..." நடராஜா குருபரன்...
"அனைத்து இலங்கையர்களையும் ஆண்டவன் காப்பற்றவேண்டும்" தமிழில் குளோபல் தமிழ் செய்திகள்
- செய்தி ஆய்வு குளோபல் தமிழ்ச் செய்திகள்:-
நடராஜா குருபரன்:-
தமிழில் - குளோபல் தமிழ் செய்திகள்:-
குளோபல் தமிழ் செய்திகளுக்காக தீபச்செல்வன்
"காட்டிக் கொடுத்தல் என்பது இன்று நேற்று உருவானது அல்ல அது போராட்டத்துடன் கூடிப் பிறந்தது"
மௌனம் கலைகிறது..... நடராஜா குருபரன்...
மௌனம் கலைதலும் ஒருபகுதியும்.. நடராஜா குருபரன்:-

உங்கள் அபிப்பிராயங்கள்

முக்கிய செய்திகள்

மகிந்த IN OR OUT? நிபந்தனை அடிப்படையில் மஹிந்தவிற்கு வேட்பு மனு வழங்க மைத்திரி தீர்மானம்:-

7 ஜூலை 15 18:03 (GMT)
UPFAயின் 20 முன்னாள் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு வேட்பு மனு இல்லை: குளோபல் தமிழ்ச் செய்தியாளர் கொழும்பு:-
(0) அபிப்பிராயங்கள்

முன்னாள் போராளிகள் தமிழ் மக்களிடம் தோற்றால் தமிழ் மக்களின் உரிமை போராட்டத்திற்கு பாதகம் ஏற்படும் -

7 ஜூலை 15 12:23 (GMT)
ஊழல் குற்றசாட்டுக்கு உள்ளான மஹிந்தவுக்கு ஆசனம் வழங்க கூடாது- சுரேஷ் பிரேமசந்திரன்:-
(0) அபிப்பிராயங்கள்

மஹிந்த தரப்பு அவசர கூட்டமொன்றை நடத்துகின்றது

7 ஜூலை 15 08:47 (GMT)
குளோபல் தமிழ்ச் செய்தியாளர் கொழும்பு
(0) அபிப்பிராயங்கள்
(0) அபிப்பிராயங்கள்

யாழில் பெண்களிடையே கர்ப்பப் பையுட் பொருத்தப்படும் கருத்தடைச் சாதனப் பயன்பாட்டு செயலமர்வு...

7 ஜூலை 15 04:44 (GMT)
எழுப்பப்படும் கேள்விகளுக்கு குடும்ப சுகாதார நிலையம் மகப்பேற்று வைத்தியர்கள் மற்றும் தாய்மை நல வைத்தியக்குழுமம் பதிலளிக்குமா?
(0) அபிப்பிராயங்கள்

சஜின் வாஸ் குணவர்தனவின் விளக்க மறியல் காலம் நீடிப்பு

7 ஜூலை 15 04:08 (GMT)
குளோபல் தமிழ்ச் செய்தியாளர் கொழும்பு
(0) அபிப்பிராயங்கள்

ஜனநாயகப் போராளிகளே....

7 ஜூலை 15 03:44 (GMT)
"உங்களை காயப்படுத்துவதற்கான கேள்விகளோ, சந்தேகங்களோ அல்ல... நிலவுகின்ற சூழலை புடம் போடுவதற்கான வழிமுறையே..." நடராஜா குருபரன்...
(0) அபிப்பிராயங்கள்
7 ஜூலை 15 01:55 (GMT)
குளோபல் தமிழ்ச் செய்தியாளர் கொழும்பு
(0) அபிப்பிராயங்கள்
7 ஜூலை 15 01:53 (GMT)
குளோபல் தமிழ்ச் செய்தியாளர் கொழும்பு
(0) அபிப்பிராயங்கள்
7 ஜூலை 15 01:50 (GMT)
(0) அபிப்பிராயங்கள்
7 ஜூலை 15 01:54 (GMT)
குளோபல் தமிழ்ச் செய்தியாளா் கொழும்பு
(0) அபிப்பிராயங்கள்
7 ஜூலை 15 01:52 (GMT)
குளோபல் தமிழ்ச் செய்தியாளர் கொழும்பு
(0) அபிப்பிராயங்கள்
7 ஜூலை 15 01:48 (GMT)
(0) அபிப்பிராயங்கள்
 
 

Listen Live GTBC.FM

To Listen increase the Volume form Player

Advertisements

 

 

 

 

Poorani - the music sotre

நன்கொடை

Announcement..

4 ஜூலை 15 02:49 (GMT)
25 செப். 14 10:00 (GMT)
அதி அற்புதமான இசைக் கருவிகள் உற்பத்தியாளர்களிடம் இருந்து:-

 

 
.